Biserica din lemn – Tioltiur, sec. VIII- lea

Biserica ortodoxă de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil este o așezare stăveche și este monument istoric.

Situată la Est la 22 de km. de orașul Gherla, având la Nord satul Pruneni, la Sud satul Lujerdiu, la Vest satul Stoiana, la distanță de 12 km. de artera principală de circulație Cluj Napoca – Baia Mare.

    În anul 1879 cele 60 de familii din vatra satului existente, doritori de a avea localul lor de închinare , au cumpărat din jertfetnicia lor  bisericuța veche din lemn aflată în parohia ortodoxă din Sic, județul Cluj. Pe locul unde au așezat credincioșii biserica adusă cu carele, bătrânii mărturisesc că a existat o alta biserică mică construită din nuiele tencuită cu pământ și pleavă de grâu.

     Bătrânii satului, au transportat-o cu carele, care pe vremea aceea erau cele mai practice pentru transport, oferindu-se voluntari și punând umăr langă umăr pentru a avea o biserică, un loc de închinare, un lăcaș de cult.

     În această micuță biserică din lemn, care este situată pe deal în cimitir la marginea satului, unde găsești o priveliste superbă și auzi cântatul ciocârliilor. În acestă biserică s-a slujit până în anul 1969, iar în anul 1980, s-a efectuat o reparație capitală din jertfelnicia credincioșilor, iar în anul 2014, s-au donat 130 de icoane-litografii pentru monumentul istoric cu care se mândresc sătenii localității.

         Biserica are o lungime de 12,5 m și o lățime de 5,50. Este alcătuită din pronaos, naos și sfântul altar. Ușa de intrare este in partea stângă cu intrare în pronaos tot în partea stângă în exterior se întinde un pridvor de-a lungul bisericii, acoperit din acoperiș. Este susținut de șase bârne de sprijin. Pridvorul are o lățime de 1,50 m . Talpa bisericii este din lemn de stejar din bârne groase, iar zidul se continuă tot din bârne groase până la 1,80 m, după care se formează acoperișul înalt cu scurgerea de ploaie de 1 m de la zid. Peste pronaos se înalță o turlă cu clopot, atât turla cât și acoperișul bisericii este din lemn de brad. Ușa de la intrare are o înălțime de 1,50m terminându-se în formă de boltă și lățimea este de 85 cm. Geamurile sunt mici de 50/40 cm din sticlă cu ramă de lemn, două în partea  dreaptă a naosului si două în partea stângă în sfântul altar sunt trei geamuri unul în mijloc unul în dreapta unul în stânga. Iconostasul este construit după tradiție din trei uși; ușa împărătească și două uși diaconești, se mai văd fragmente de pictură pe pânză aplicată pe lemn și pictură direct pe lemn. Pe jos este podea de lemn. Per ansamblu biserica este frumoasă dar necesită reparații.

Mărindu-se satul, biserica de lemn fiind neâncăpătoare , în anul 1964 credincioșii sub îndemnul preotului Argatu Constantin au cumpărat o biserică maghiară în ruină în centrul satului de la cultul reformat unde s-a zidit pe aceeași temelie biserica nouă cu hramul Sf. Proroc Ilie Tesviteanul.

Tioltiur,  Preot paroh Vancea Octavian

Biserica-din-lemn-–-Tioltiur